Wat kunnen we leren van de huidige "onderhandelingen" tussen de VS en Noord Korea?

< Terug naar overzicht

30 november 2017

Wat kunnen we leren van de huidige "onderhandelingen" tussen de VS en Noord Korea?

De vraag wordt me wel eens gesteld door mijn cliënten tijdens mijn advieswerk voor onderhandelingen - komt er oorlog tussen de VS en Noord Korea?

Gebruik makend van het ENS proces model, laat me een aantal interessante inzichten delen.
 

Dit model volgt een aantal vaste stappen ter voorbereiding van elke onderhandeling: doelen / behoeften / stijl / tactieken en concessies / fasen.

Het (lange termijn) doel van Kim Jong-un is zeker de voortzetting van zijn regime in Noord Korea. Het korte termijn doel kan zijn te laten zien dat hij niet zwicht voor de dreigementen van Donald Trump.

Trumps lange termijn doel aangaande Noord Korea is onduidelijk. Hij heeft tijdens de verkiezingstournee het buitenland beleid van zijn voorganger bekritiseerd. Een korte termijn doel zal zijn om over te komen als een krachtige leider – één die de Noord Koreanen in ieder geval verbaal een lesje zal leren.

De rol en maatschappelijke positie van beide mannen geeft aan dat ze beiden respect zoeken en willen dat hun macht gezien wordt. Hun verborgen behoeften zijn opvallend overeenkomend.

Uit de daden van beide heren is af te leiden dat ze zich allebei aan de uiterste rand van het ‘hard line’ onderhandelingsspectrum bevinden.  Een kenmerk van harde en veeleisende onderhandelaars is dat ze respect moeten hebben voor hun tegenstander, anders walsen ze erover heen.

Kijken we vervolgens naar de machtsbalans tussen de twee spelers, dan is het duidelijk dat deze op dit moment uit balans is. De Verenigde Staten hebben kernwapens – maar anders dan zijn voorgangers, is de huidige president onvoorspelbaar over de vraag of er kernwapens ingezet zouden kunnen worden. Noord Korea heeft (nog) geen bevestigde beschikking over kernwapens.

De verkiezing van Donald Trump als president heeft Kim Jong-un wellicht doen beseffen dat het machtsevenwicht hersteld moet worden. Dat kan het beste door zelf kernwapens te ontwikkelen.

Dus komt er oorlog?

Als beide zijden beschikken over nucleaire wapens is de machtsbalans weer hersteld en is er geen reden om ten oorlog te gaan. Alleen als het lange termijn doel van Kim Jong-un in gevaar komt…

Door: Leo Wielstra