Onderhandelen

Onderhandelen

Een programma waarin u en uw team op een inspirerende manier leren betere onderhandelresultaten te behalen. We zetten een praktische en doeltreffende methode in gericht op onderhandelen en beinvloeden. Het model is zo flexibel dat het op vrijwel elke beinvloedingssituatie van toepassing is.

Programma naam

 

ENS Onderhandelen en Beïnvloeden®

Doelgroep

Iedereen die betrokken is in het leiden of deelnemen aan onderhandelingen (typisch verkoop/ accountmanagement/ inkoop en ook ondersteunende rollen zoals commerciële financiële functies, of juridische en operationele rollen.

Inhoud

Introductie van het ENS model en de systematische voorbereiding methodologie. Daarnaast geeft het de deelnemers de mogelijkheid om met live cases te werken en komende onderhandelingen binnen het ENS model voor te bereiden en te oefenen. Het ENS model is zowel krachtig als praktisch, een totaal benadering naar onderhandelen die flexibel ingezet kan worden voor elke onderhandel situatie. We werken met veel verschillende voorbeeld cases die we afwisselen met cases van de deelnemers. Het is een zeer interactieve, praktische manier van leren, waarbij de training zonder uitzondering door deelnemers gewaardeerd wordt met een score tussen 9 en 10 .

Verwachte resultaten

De deelnemers zullen betere resultaten uit hun onderhandelingen halen, omdat zij beter in staat worden gesteld om:

 • Het onderhandel en beïnvloedingsproces en de benodigde tactieken en vaardigheden toe te passen
 • Het onderliggende proces van onderhandelen en beïnvloeden te doorgronden
 • Te snappen wat de andere partij drijft
 • Te identificeren en toe te passen wat de verschillen zijn in hoe we onderhandelen en waarover we onderhandelen
 • Bewust flexibele onderhandel stijlen toe te passen
 • Effectief om te gaan met verschillende tactieken en tegen tactieken

 

Leereffect voor mij en mijn team

De deelnemers zullen met meer vaardigheden én zelfvertrouwen in staat zijn om het geleerde direct in de volgende onderhandel situatie in te zetten om zodoende veel betere resultaten te verkrijgen. Hovingh & Partners heeft veel praktijkvoorbeelden van bedrijven met zeer aansprekende resultaten op dit vlak. Vaak zie je dat:

 • Meer tactieken zijn verkregen om de machtsbalans te veranderen
 • Meer structuur én betere taal wordt ingezet om samenwerking te bevorderen
 • De volgorde van het proces bewust wordt gemanaged voor het beste resultaat
 • Er meer en meer systematisch wordt voorbereid voor het beste resultaat
 • En men commitments krijgt voor lange duurzame overeenkomsten

Training aanpak

 • Persoonlijk
 • Interactief
 • Spel of case
 • Action learning
 • Discussie
 • Persoonlijke feedback


Geleerde competenties

 • Machtsbalans beïnvloeden
 • Process management
 • Slim gebruik van taal
 • Systematische voorbereiding
 • Zelfverzekerdheid
 • Impact
 • Moed

 

Nu ook beschikbaar als open training!

Open training ENS Negotiation & Influencing®  

Hoe kunnen leiders effectiever beïnvloeden

Een Engelstalige experts handleiding voor effectieve beïnvloeding, overtuiging en onderhandelingstechnieken in een leiderschapsrol

Download E-Guide