Vested Deal Architecture

< Blended Learning

Vested Deal Architecture

In veel normale contracten hebben leverancier en klant tegengestelde belangen. En dat terwijl de rode draad in onze Sales Funnel en ENS methoden is dat een effectieve beïnvloedingsstrategie uitgaat van de behoefte van de andere partij. En dat is exact wat Vested Deal Architecture kan doen voor samenwerkingsverbanden.

Vested Deal Architecture richt zich op het creëren van een wederzijdse win-win relatie tussen leverancier en klant. Het stelt partijen die hun relaties als strategisch betitelen in staat om in dezelfde richting te bewegen, ongeacht de economische omstandigheden. Ondersteund door Nobelprijs onderzoek, wordt deze methode gebruikt door grote multinationals als door overheidsinstellingen.

Hovingh & Partners adviseert en begeleidt ondernemingen in de implementatie van Vested samenwerkingsverbanden. PWC en ISS zijn voorbeelden van ondernemingen die we begeleiden. We doen dit in nauwe samenwerking met het Nederlandse Vested Center of Excellence en dat gebeurt altijd met de kwaliteitswaarborgen van het Vested Ecosysteem.  

"What's In It For We"

Vested Sourcing is gebaseerd op prijswinnend onderzoek door de Universiteit van Tennessee. The UT voert dit onderzoek uit sinds 2003. De onderzoekers hebben een aantal van werelds meest succesvolle samenwerkingsrelaties onderzocht – relaties die gebaseerd waren op daadwerkelijke samenwerking – die verbluffende en soms zelf onmogelijk lijkende resultaten boeken.

Terwijl elk van deze zeer succesvolle samenwerkingsverbanden uniek is, hebben zij allen een mindset die doelgerichte samenwerking stimuleert, met de bedoeling om te innoveren, waarde toe te voegen en beide partners daarvoor te belonen. Onderzoekers noemen dit een “What’s In It For We” mindset.

De Vested methode maakt gebruik van vijf belangrijke succesfactoren. Als deze goed worden toegepast kunnen hier spectaculaire resultaten mee worden geboekt. In gezamenlijk creeren deze factoren een hybride business model waarbij uitkomsten, gedeelde waarden en relationele economische principes worden gecombineerd. In een Vested omgeving zoeken business partners een gemeenschappelijke oplossing en een gemeenschappelijke verbintenis gebaseerd op een wederzijdse stimulans om daarmee de gewenste uitkomsten te realiseren.

Vested bedrijven wereldwijd

Wereldwijd gebruiken bedrijven zoals P&G, Microsoft, McDonalds en Dell de Vested methode om daarmee transformationele resultaten te bereiken. In Nederland zijn DHL, Accenture, ISS en PWC zeer tevreden gebruikers van deze methode.